ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE

Ściany działowe z poszyciem z płyt g-k stają się coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem wykonywania przegród zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak również w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych.

W porównaniu ze ścianami działowymi wykonywanymi w sposób tradycyjny (ściany murowane) ścianki działowe z poszyciem płytami g-k odznaczają się następującymi zaletami:

-przy założeniu tej samej grubości przegrody posiadają zdecydowanie wyższą izolacyjność akustyczną,

-dzięki niewielkiej masie (wynoszącej około 25 kg/m2)  ścianek działowych można nie uwzględniać w procesie projektowania konstrukcji budynków (np. stropów).

-Dla porównania masa murowanej ściany działowej o identycznej grubości wynoszącej 12,5 cm, w zależności od użytego materiału wynosi: dla cegły pełnej ok.165 kg/m2; dla betonu komórkowego ok. 65 kg/m2, a dla bloczków gipsowych ok. 125 kg/m2,

-wyeliminowanie procesów mokrych oraz duża szybkość montażu,

-łatwy sposób prowadzenia instalacji wewnątrz ściany,

-możliwość niemal natychmiastowego użytkowania pomieszczeń,

-estetyka oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania - płyty g-k dzięki unikatowej budowie chemicznej gipsowego rdzenia płyty są materiałem niepalnym pozwalającym na wznoszenie ścian działowych nie rozprzestrzeniających ognia (NRO),

-możliwość elastycznej aranżacji pomieszczeń wynikająca z bezproblemowego demontażu.